Fri fragt i halsnæs ved køb over 1000,-

Professionel rådgivning

Vi har åbent

Privatlivspolitik

Vores webstedsadresse er: https://farvehandlen.dk.

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Frederiksværk farvehandel, CVR-nr 40176152 

Som følge af din aftale med Frederiksværk farvehandel accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

1.0 Generelt

2.0 Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3.0 Kontakt

4.0 Generelt

Gennem din aftale med Frederiksværk farvehandel indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet “gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

  1. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Frederiksværk farvehandel beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Frederiksværk farvehandel . Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv.

De personoplysninger, som Frederiksværk farvehandel indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som Frederiksværk farvehandel indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Der sker i forbindelse med køb som del af Nordsjö proff en udveksling af data imellem Frederiksværk farvehandel og Nordsjö Danmark. 

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Frederiksværk farvehandel består.

Når du køber en service hos Frederiksværk farvehandel, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er leveret og betalt, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevarer Frederiksværk farvehandel de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter vi arkiverer personoplysningerne.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Frederiksværk farvehandel i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger Frederiksværk farvehandel indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Frederiksværk farvehandel og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Frederiksværk farvehandel (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Frederiksværk farvehandel ret til at få Frederiksværk farvehandels bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger vedrørende dig selv og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Frederiksværk farvehandel. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Frederiksværk farvehandel uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Frederiksværk farvehandel uden unødig forsinkelse, hvis Frederiksværk farvehandel ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Frederiksværk farvehandel i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at vi sletter dine personoplysninger.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal vi opbevare dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Frederiksværk farvehandel IT-system samt i fysiske mapper på kontoret som er sikret med alarm.

Vi kontrollerer vores sikkerhedsforanstaltninger løbende for at afgøre, om vi håndterer vores behandling af personoplysninger forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3.0 Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Frederiksværk farvehandel, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige på e-mail: butik@farvehandlen.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Frederiksværk farvehandels behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Frederiksværk farvehandel